تتو فرفریا

مقالات عمومی

درد

تتو زدن ممکن است دردناک باشد، اما میزان درد به محل و اندازه تتو وابسته است. همچنین، می‌توان از مواد مختلفی مانند کرم‌های مخصوص برای

مقالات عمومی

بهداشت و ایمنی

قبل از شروع به کار، هنرمند تتو باید از محیط کار خود و ابزارهایش به درستی بهداشت کند. همچنین، از استفاده از محیط استریل و

مقالات عمومی

فرایند طراحی تتو

قبل از شروع به کار، هنرمند تتو با شما در مورد ایده‌ها، طرح‌ها و انتخاب محل تتو برای شما مشورت می‌کند. پس از انتخاب طرح،

مقالات عمومی

مراقبت پس از تتو زدن

بعد از تتو زدن، باید به مراقبت‌های خاصی از پوست و تتو توجه کنید تا عفونت و التهاب جلوگیری شود. هنرمند تتو برای شما راهنمایی‌های